Harinxmaland II wordt gasloos

SNEEK -  De gemeenteraad van Súdwest-Fryslân heeft donderdag 20 juli unaniem ingestemd met het initiatief van FNP-raadslid Jelle Gerbrandy om fase II van woonwijk Harinxmaland in Sneek gasloos te ontwikkelen.

Jelle Gerbrandy: ,,Us gemeenteried hat earder al besluten alles yn it wurk te stellen om it boaren nei gas yn Súdwest-Fryslân te kearen, dan kinne jo it net meitsje de grutste nije wenwyk yn ‘e gemeente op gas oan te sluten. Wy moatte it goede foarbyld jaan." Het FNP initiatief werd samen met D66, GroenLinks en de PvdA ingediend. Toen ook wethouder Gea Akkerman het initiatief omarmde, stemde de gehele raad in met het voorstel. Bouwe de Boer, projectleider Freonen Fan Fossylfrij Fryslân: ,,Een belangrijke beslissing voor Fryslân! Súdwest-Fryslân toont hiermee langetermijnvisie. Andere Friese gemeenten zullen nu gemakkelijker volgen. Voor de innovatieve woningbouwers en de nieuwe bewoners is dit heel goed nieuws." De gemeenteraad was op 25 augustus 2015 geïnformeerd dat Harinxmaland niet volgens het ‘all electric’ concept ontwikkeld zou worden. Een gemiste kans volgens het FNP-raadslid, omdat juist dit concept invulling geeft aan landelijke en gemeentelijke ambities als het om duurzaamheid gaat. Gelukkig was er nog een weg terug. ,,Nu de ontwikkeling en acceptatie van gasloos bouwen steeds meer aandacht en sympathie krijgt, was het volgens Gerbrandy nu tijd voor een nieuwe ronde, nieuwe kansen." Bovendien gaat het goed met de verkoop van kavels en huizen in Súdwest-Fryslân. Een goed moment om na te denken of Harinxmaland II toch gasloos aangelegd moet worden. De gemeente volgt daarmee actief het energieakkoord, waarin afgesproken is dat iedereen in 2050 in een energieneutraal huis woont en er geen C02 uitstoot meer is. Met het genomen besluit wordt ook invulling gegeven aan het eigen beleid ‘Op stap nei Duorsumens’, naar duurzaamheid’. Gerbrandy: ,,Dit tsjûget fan goed rintmasterskip, de transysje nei in duorsume wrâld is net allinnich goed is foar it miljeu, mar enerzjybesparjende maatregelen smite ek nochris wurkgelegenheid op." De wettelijke plicht, om nieuwbouwwoningen op gas aan te sluiten, is 1 januari 2018 vervallen. Hier speelt de nieuwe gemeentelijke Woonvisie 2017-2022, die donderdag ook op de agenda stond, op in.