Nationaal Modelspoormuseum Sneek zet Friese tramwegen in schijnwerper

SNEEK -  De tram is van groot belang geweest voor de ontwikkeling van Fryslân, maar dit historisch gegeven wordt nog nergens verteld. Het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek laat het herbeleven in beeld en geluid.

Tramwegen hebben een grote rol gespeeld bij de ontsluiting en ontwikkeling van het Friese platteland. Belangrijk voor de industrie en economie, maar ook voor personenvervoer. Denk bijvoorbeeld aan de verbinding van Stavoren naar Enkhuizen/Amsterdam. Het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek laat vanaf de zomer van 2018 de impact zien die de tram vanaf 1900 heeft gehad op het Friese landschap en het vervoer en transport van mensen en goederen. Er zijn treinmodellen en antieke trein- en tramvoorwerpen te bewonderen. Ook is er historisch beeldmateriaal te zien van opkomst tot ondergang van de tram. Het verhaal is gericht op verschillende doelgroepen (jeugd, ouderen en toeristen) en wordt in het Frysk, Nederlands, Duits en Engels verteld. Professionele partijen zorgen voor het ontwerp en de basis. Vrijwilligers doen de uitvoering. Ook stagiaires van ROC Friese Poort werken eraan mee. De provincie steunt dit project met ruim 31.000 euro uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF). De totale investering bedraagt bijna 98.000 euro.