Vaarroutebakens poelen Heeg, Gaastmeer en Oudega

Heeg - Op initiatief van de Dorpsbelangen van Gaastmeer, Oudega en Heeg zijn in samenwerking met de VVV Zuidwest Friesland de vaarroutes in het prachtige Poelengebied tussen de dorpen beter aangegeven. Daarvoor zijn bakens opgericht die bestaan uit samengebonden visstokken, mooie natuurlijke elementen in het landschap, die toch goed herkenbaar zijn.

Gemeente en provincie hebben veel geld in het Poelengebied gestoken om kano- en E-boot routes aan te leggen... alleen zijn die routes voor veel mensen moeilijk te vinden. Geregeld kwamen bij de VVV en campinghouders berichten over kanoërs, sloepenvaarders en andere natuurliefhebbers die de doorgangen van deze prachtige natuurroutes niet of moeilijk konden vinden en soms vastliepen in kwetsbare sloten of teleurgesteld weer omkeerden. Reden voor vrijwilligers uit de drie dorpen om passende bakens op de route te plaatsen Freerk Visserman, de Hegemer palingvisser, had er graag een heel stel fûkestokken voor over om de bakens in zijn eigen visgebied te kunnen oprichten. Samen met vrijwilligers uit de de dorpen is er bij iedere doorgang in de route zo’n “eigenmakke beaken” geplaatst. Zo'n baken bestaat uit drie fûkestokken, die als een driepoot op de oever in de grond staan. Aan de bovenzijde zijn ze stevig samengebonden en één fûkestok steekt goed zichtbaar boven de andere uit. Op de bakens zijn houten richtingwijzers bevestigd met daarop de plaatsnamen van de dorpen waar de route heen voert. Er zijn duidelijke routekaartjes, waarop, naast informatie over de natuurwaarde van het gebied, de nieuwe bakens en dus de doorgangen in de route zijn aangegeven. De kaarten zullen in de VVV kantoren en bij de kampeerbedrijven aan de Poelen worden uitgegeven aan inwoners en gasten van de drie buurdorpen.