Schriftelijke vragen over afgekeurd kunstgrasveld ONS

Sneek - Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân naar aanleiding van berichten over de slechte staat van het eerste kunstgrasveld op het Zuidersportpark.

De KNVB keurde het veld vorige maand af en dreigt nu met een boete richting de voetbalvereniging ONS dat volgende week zaterdag aan de nieuwe competitie in de derde divisie mag beginnen. De Het CDA begrijpt dat de slechte staat van het kunstgrasveld al in 2014 is geconstateerd maar dat wellicht nu pas actie door de gemeente wordt ondernomen. Het CDA wil graag weten of het klopt het dat de gemeente geen maatregelen heeft getroffen, ondanks vroege signalen van de voorzitter van de voetbalclub dat het veld aan ernstige slijtage onderhevig is? De krant meldt dat de vereniging (ONS) aangeeft dat de algehele demping van het veld onvoldoende is. De portefeuillehouder geeft aan dat het probleem zich beperkt tot slechts de doelgebieden. Hoe verklaart het college dit en wat zijn de consequenties? Verder is het CDA benieuwd naar de reden dat het onderhoud en/of de vervanging niet in enig onderhoudsprogramma of meerjarig investeringsprogramma is opgenomen waarmee deze problematiek voorkomen kon worden.  'Welke stappen onderneemt het college richting de vereniging, welke acties kunnen ze verwachten, wat is hiervoor het tijdpad en hoe communiceert het college dit ? Hoe zit het met de verantwoordelijkheid als er iets gebeurd waarvoor de gemeente aansprakelijk wordt gesteld? Kan deze onverwachte problematiek zich ook op andere velden voordoen, kunnen we meer problemen verwachten? Hoe borgt het college dit?