Deel Snitserdyk krijgt nieuw asfalt

Dearsum - Een deel van de Snitserdyk tussen Sneek en Leeuwarden krijgt nieuw asfalt. Het N354-tracé van de rotonde bij Dearsum tot Tsienzerbuorren is toe aan nieuw asfalt. De asfalteringswerkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 4 september tot zaterdag 16 september.

Om de werkzaamheden goed en veilig uit te voeren, is het nodig om de weg af te sluiten. Het gaat om het deel tussen het kruispunt N354/Overijsselsestraatweg (Blauwe Tent) en de rotonde bij Dearsum. Zowel het kruispunt als de rotonde blijven open. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, voert aannemer Jansma Drachten B.V. de werkzaamheden ’s nachts uit. De weg is doordeweeks afgesloten van: maandag 4 september tot zaterdag 9 september tussen 19.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ’s ochtends en van maandag 11 september tot zaterdag 16 september tussen 19.00 uur ’s avonds en 6.00 uur ‘s ochtends De omleidingsroute voor verkeer vanuit Sneek gaat van Dearsum, via Winsum (N384) richting Leeuwarden (N359). Verkeer vanuit Leeuwarden rijdt in tegenovergestelde richting. De omleidingsroute wordt ter plekke met gele borden langs de weg aangegeven. De naastgelegen parallelweg wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. De provincie Fryslân wil de Snitserdyk veiliger maken en de doorstroming op de weg verbeteren. Voor de aanpassingen van de kruispunten is meer voorbereidingstijd nodig. Om toch de veiligheid van de weg nu al te verbeteren, wordt de hoofdrijbaan in september aangepakt. Zo staat voor de start van de winter de markering duidelijk op de weg. Daarnaast worden de bermen, in de bochten bij Tsienzerbuorren, alvast steviger gemaakt.