Wetterskip Fryslân aan de pompen

Sneek - Wetterskip Fryslân zet alle zeilen bij om wateroverlast zoveel mogelijk te beperken Wetterskip Fryslân zet alle zeilen bij om wateroverlast in Fryslân zoveel mogelijk te beperken. De hoosbuien van afgelopen dagen hebben op sommige locaties geleid tot hoge waterstanden in de polders. Op die locaties houden onze medewerkers de werking van de poldergemalen extra in de gaten.

Sloten worden gehekkeld, duikers doorgespoten en krooshekken van gemalen gereinigd. Daarnaast zijn op sommige locaties extra pompen geplaatst om ernstige schade te voorkomen. Door de inzet van het Woudagemaal is de waterstand in de Friese boezem de afgelopen dagen verlaagd van -0,52 naar -0,60 NAP. Hierdoor kunnen we de komende dagen extra neerslag opvangen. Het Woudagemaal gaat vanavond uit. Vanwege de storm van vandaag sloot het waterschap gisteren keersluis bij Goingarijp en Broek en de sluis in de Lange Sloot. Hiermee wordt opstuwing van de Friese boezem en wateroverlast in het midden van Friesland voorkomen. Door de hevige regenval van afgelopen dagen, lokaal soms 90 millimeter, staat het water op sommige plekken in de polders hoog. De bodem is al behoorlijk verzadigd en neemt dus weinig water op. Ook zijn sloten deels nog begroeid met waterplanten die de afvoer kunnen belemmeren. Door de planten kunnen duikers en krooshekken verstopt raken. Met de extra maatregelen probeert Wetterskip Fryslân het water van de polders zo snel mogelijk naar de Friese boezem af te voeren. Grondeigenaren die overlast hebben door hoog water op hun perceel, of verstopte duikers ontdekken of andere zaken die een goede waterafvoer kunnen belemmeren kunnen dit melden via het algemene nummer van Wetterskip Fryslân.