Opvoedondersteuning Home-Start trapt af in Zuidoost Friesland

BOLSWARD/SNEEK - De aftrap van Home-Start in Zuidoost Friesland vindt plaats op maandag 18 september. Home-Start is een vorm van laagdrempelige opvoedondersteuning door vrijwilligers.

Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact aan ouders met kinderen in de leeftijd tot 7 jaar. Home-Start wordt in Zuidoost Friesland uitgevoerd door Humanitas in samenwerking met de gemeenten Súdwest-Fryslân, De Fryske Marren, Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Home-start is ontstaan in Engeland als aanvulling op professionele hulp- en dienstverlening en wordt wereldwijd in twintig landen uitgevoerd. Het is een voorbeeld van een ‘grass root-programma’ en is met en door de doelgroep zelf opgezet. Het vertrekt vanuit de problemen die gezinnen dagelijks ervaren. De gezinnen geven zelf aan op welke gebieden zij steun wensen: hun vraag staan centraal. Home-Start wil met het programma het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken. Ook wordt voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot ernstige en langdurige problemen. Humanitas voert Home-Start uit en is aangesloten bij het landelijke steunpunt. De uitvoering en ondersteuning van Home-Start krijgen vorm binnen een licentieovereenkomst, uitgegeven door de stichting Home-Start Nederland. Vrijwilligers worden begeleid door een professionele coördinator, in dienst van Humanitas. Deze coördinatoren ondersteunen de vrijwilligers, zorgt dat zij goed opgeleid zijn en organiseren themabijeenkomsten. Bij Home-Start ondersteunt een vrijwilliger ouders ongeveer een jaar. Belangstellenden om vrijwilliger te worden, kunnen zich aanmelden bij Karlijn Houben (k.houben@humanitas.nl) voor de gemeenten Súdwest-Fryslan en De Fryske Marren.