Pleinkunstwerk op Kogge in IJlst

IJlst - De obs de Kogge in IJlst sloot vandaag het project de 'Gouden Weken' af met een kleurrijk mozaïek op het schoolplein.

Naar aanleiding van een tekening gemaakt door leerlingen, waarin het embleem van de school was verwerkt, werd op het schoolplein een mozaïiek neergelegd dat door kinderen van alle klassen opgevuld werd met modder, kastanjes, takjes, bloemen, schelpen enzovoort. dat ze zelf van huis hadden meegenomen. Tijdens het project de 'Gouden Weken'  moesten de kinderen samen groepsactiviteiten uitvoeren waarbij ze trots op hun mochten zijn en mochten benadruken ze goed in zijn. Het project was groepsdoorbrekend en werd begeleid door Jeanette Scheffen van Culturele Projecten van het Atrium in Sneek. Alle kinderen legden nog een gouden of zilveren steen neer in het mozaïek. Nadat het pleinkunstwerk klaar was, mochten alle ouders het komen bewonderen.