Woningstichtingen Lyaemer Wonen en Zuidwest-Friesland willen fuseren

LEMMER - De woningstichtingen Lyaemer Wonen en Zuidwest Friesland zijn een onderzoek gestart om in de toekomst te kunnen fuseren. Op 1 januari 2018 moet de fusie van kracht gaan.

De toenemende administratieve lastendruk, als gevolg van nieuwe woningwet, organisatorisch sterker staan en het besparen van kosten zijn de belangrijkste redenen voor de fusie. De beide Raden van Commissarissen hebben zich positief uitgesproken over het voornemen. De huurdersverenigingen zijn nauw betrokken bij de samenvoeging. De organisaties hebben samen vierduizend woningen in de regio van Lemmer, Balk, Bakhuizen en Echtenerbrug en een vijftig personeelsleden. Aart Rekers, bestuurder van Lyaemer Wonen heeft alle vertrouwen in een goede afloop. ,,Als je als twee coöperaties in dezelfde gemeente dezelfde dingen doet, dan moet je je achter de oren krabben of je wel goed bezig bent. De neuzen staan dezelfde kant op. We houden een slag om de arm, maar ik verwacht groen licht."