Waterbouwers 'Wâlkant op oarder' in de bloemen

Sneek - Eerst hadden ze ‘een grote afstand tot de arbeidsmarkt’ en moesten ze rondkomen van een uitkering. Nu mogen ze zich (aspirant) waterbouwer noemen en hebben een baan. Dat is het succesverhaal van Wâlkant op Oarder. Gisteren op het Kolmeersland kregen de groepsleden van vorig jaar hun vakdiploma en ontvingen de deelnemers van dit jaar een certificaat en tekenden een arbeidsovereenkomst bij Cnossen Infra bv.

Wâlkant op Oarder is een gezamenlijk project van Pastiel, ROC Friese Poort, uitzendbureau Jobz-On, de gemeente Súdwest-Fryslân, Cnossen Infra en de co-partners Stienstra en Van der Wal, De Boer en De Groot, Van Swaay en Lankhorst. Vorig jaar is het project voor het eerst georganiseerd. Er deden toen zes mensen aan mee. Harm van der Wiel van Cnossen Infra bv mocht deze mensen van ‘Wâlkant I’ vandaag hun vakdiploma overhandigen. ,,It binne no kwalifisearre wetterbouwers, dêr meie sy grutsk op wêze”, vindt hij. Pastiel begeleidt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar duurzaam en regulier betaald werk. ,,Iedereen verdient een kans. Daarom helpen we deze mensen weer aan een plekje in de maatschappij”, zegt Silvia Fokkema van Pastiel. ,,Door dit gezamenlijke project krijgen ze weer een toekomst met perspectief: ze hebben weer een werkend leven, volledige begeleiding, ze kunnen een diploma halen en erkenning krijgen dat ze wel degelijk wat kunnen betekenen voor de maatschappij. Dat is wat wij graag willen bereiken.” Dit jaar doen er acht mensen mee aan ‘Wâlkant op oarder’. Vandaag kregen de mensen van ‘Wâlkant II’ hun certificaat uitgereikt. Ze volgen hun opleiding bij ROC Friese Poort. ,,It binne hurde wurkers en no sille sy aanst ek noch praktykûnderfining opdwaan”, zegt Symen Timmermans van ROC Friese Poort. De acht heren tekenden vandaag een arbeidsovereenkomst voor een halfjaar bij Cnossen Infra bv. ,,Se leare beskoeiïngen oan te bringen, fuotgongersbrêgen en stegers te fernijen en lytse wetterboukundige konstruksjes te ferbetterjen. Se komme yn ’e hiele gemeente”, vertelt Harm van der Wiel van Cnossen Infra bv. Het Sneker uitzendbureau Jobz-On begeleidt de heren van ‘Wâlkant II’ het komende halfjaar. De groep van vorig jaar hebben ze ook begeleid. ,,Ik ben supertrots op alle veertien kandidaten van beide projecten. De heren van Wâlkant I zijn nu in het bezit van een vakdiploma in een kansrijk beroep. Daarnaast hebben alle acht heren van Wâlkant II nu hun theorie op zak”, vertelt Janet van der Horst van Jobz-On. Op dit moment zijn alle zes heren van Wâlkant I nog steeds aan het werk. Wethouder Durk Stoker: ,,Dan hawwe wy mei-inoar it doel berikt: dizze minsken in kâns jaan op in duorsume baan. Wy hoopje dat dat mei de groep fan dit jier ek wer slagje sil.”