Gysbert Japicxprijs 2017 voor Eppie Dam

Sloten - De Gysbert Japicxprijs wordt dit jaar toegekend aan schrijver Eppie Dam uit Sloten. Gedeputeerde Sietske Poepjes heeft Eppie Dam vandaag een bezoek gebracht om dit feestelijke nieuws persoonlijk te vertellen. Op zaterdag 14 oktober wordt de Gysbert Japicxprijs 2017 uitgereikt in de Martinikerk in Bolsward.

Eppie Dam ontvangt de prijs voor de dichtbundel ‘Fallend ljocht’. De adviescommissie, bestaande uit Bouke Oldenhof, Gerlien van Dalen en Pieter Boskma was unaniem in haar oordeel. De Gysbert Japicxprijs is de belangrijkste literaire prijs van Fryslân. De provincie Fryslân reikt de Gysbert Japicxprijs om de twee jaar uit, de ene keer voor proza de andere keer voor poëzie. Dit jaar betreft het poëzie verschenen in de jaren 2013 tot en met 2016. De prijs bestaat uit een bedrag van € 10.000 en een oorkonde. Eppie Dam (1953) is naast dichter ook schrijver, vertaler en poeziërecensent. Hij was eerder leraar in het basisonderwijs. Sinds zijn debuut in 1978 publiceerde hij diverse boeken. Naast poëzie schrijft Eppie Dam ook verhalen, kinderboeken en liedbundels. De vier andere genomineerden waren Wilco Berga met ‘Allinne en yn koar’, Elske Kampen met 'Man en mem', Albertina Soepboer met 'Herbarium’ en Abe de Vries met 'Brek dyn klank’.