‘Praat met de raad’ in Warns

Warns - Leden van de gemeenteraad gaan voor hun komende editie van ‘Praat met de raad’ naar het zuidwestelijk deel van de gemeente, naar de regio Stavoren en Warns. Op dinsdag 17 oktober zijn ze op bezoek in havencafé/restaurant ‘De Pyramide’ in Warns.

‘Praat met de raad’ is een belangrijke activiteit van de gemeenteraad, die aantal malen per jaar verschillende plekken in Súdwest-Fryslân aandoet. Het biedt inwoners de mogelijkheid om de raadsleden, hun volksvertegenwoordigers, beter te leren kennen. Omgekeerd krijgen raadsleden op deze manier meer informatie uit de verschillende regio's. Tijdens de bijeenkomst krijgen drie inwoners de gelegenheid om een onderwerp publiekelijk, op de zeepkist, aan de orde te stellen. Deze zeepkistpraatjes duren per keer zo’n vijf minuten. De raadsleden kunnen daarna over onder andere deze onderwerpen met de inwoners in gesprek gaan. De inwoners die deelnemen aan ‘Praat met de raad’ bepalen dus zelf waarover zij met raadsleden willen spreken. Voor ‘Praat met de raad’ geldt een vrije inloop; aanmelden vooraf is dus niet nodig. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.