ChristenUnie zet in op samenleving met toekomst

SNEEK - Lieuwe van der Pol is lijsttrekker van de Christen Unie. Speerpunt in het programma van de CU is, zo laat de huidige fractievoorzitter weten,  nog meer aansturing op de aanpak van problemen vanuit coöperaties.

,,De in Fryslân goed vertegenwoordigde plaatselijke energiecoöperaties zijn daarvan goede voorbeelden. Daarnaast willen we ook initiatieven ondersteunen op het gebied van bedrijfsopleidingen, verduurzaming van bestaande woningen en zorgprojecten in de vele dorpen en steden kernen van onze gemeente”, aldus Van der Pol. Geartsje Horjus, tweede op de lijst en docente Nederlands, blijft zich de komende raadsperiode inzetten voor een veilige toekomst van onze jeugd. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de jeugdzorg en voor passend onderwijs. De ChristenUnie merkt op dat er al veel goede stappen gezet zijn. "It takes a village to raise a child! Je hebt een heel dorp nodig om een kind groot te brengen. De ChristenUnie is daarom blij met de enthousiaste kernen in de grootste gemeente van Nederland maar is zich ook bewust van de noodzaak het basisonderwijs op orde te hebben. Daarnaast zijn sterke netwerken nodig voor een goede opvoeding en opleiding". Het huidige commissielid Gert Schouwstra, specialist op het gebied van ruimtelijke ordening en infrastructurele projecten, ziet vooral kansen op het gebied van werkgelegenheid. Hij is ook de wethouderskandidaat van de ChristenUnie als het gaat om deelname in een te vormen coalitie. De lijst heeft sterke kandidaten in infrastructureel specialist Martijn Rienstra, Bertus van der Werff, die samen met zijn vrouw sociaal maatschappelijk ondernemend is en de eerdere “sociaal raadsvrouw” van SWF Marjo Huisman. De afdelingsvoorzitter van de afdeling ChristenUnie Margriet Visscher volgt als zevende. Jongste van de lijst is de in Hindeloopen niet onopgemerkte Joost Houtsma. De top tien van de lijst wordt gecompleteerd door de van oorsprong uit Iran afkomstige constructeur Ali Ahmadi en de bij de Vries in Makkum werkende Susanne van Koldam-Zorn. De ChristenUnie Súdwest-Fryslân zet hiermee in voor een nog sterkere vertegenwoordiging in de raad van SWF na de gemeenteraadsverkiezingen van 22 november.