Themabijeenkomst zakelijke kant verenigingen

Oosthem - De Federatie van Muziek en Zang (Femuza) houdt zaterdag 14 oktober met steun van de gemeente Súdwest-Fryslân een themabijeenkomst over zakelijke vragen voor verenigingen. De bijeenkomst van 10.00 tot 12.00 uur is in dorpshuis It Himsterhûs in Oosthem.

Uitgenodigd zijn muziekverenigingen en koren in Súdwest-Fryslân. Spreker tijdens deze bijeenkomst is Marijke Djurrema. Bestuurders van amateurkunstverenigingen maken voortdurend keuzes. De tijd is immers beperkt en het werk op vrijwillige basis. En sommige dingen gaan je beter af dan andere. Besturen van een vereniging vereist steeds meer specifieke kennis op het gebied van vergoedingen, overheidsregels en personeelszaken. Er komt veel op bestuurders af. De volgende vragen komen onder meer aan de orde: Hoeveel mag de vereniging vergoeden aan vrijwilligers, wat is een vrijwilliger? Wat mag de vereniging vergoeden aan een dirigent en wanneer is hij in loondienst? Wanneer is de dirigent een ZZP’er?  Kan onze vereniging zo een bedrag overmaken aan de dirigent/docent, of moet deze zelf een factuur sturen? Aan welke regels moet deze factuur voldoen?  Heeft onze muziekvereniging ook te maken met BTW? Marijke Djurrema heeft antwoorden op dit soort vragen. Opgave via femuzaswf@gmail.com of via de website www.femuza.nl.