Oude film Osingahuizen bij Heech fan Alds

Heeg - Heech fan Alds houdt woensdag 25 oktober een nieuwe foto-filmavond met als onderwerpen: nieuwe aanwinsten, luchtfoto's, diverse verenigingen en een film uit de jaren '50 opgenomen in Osingahuizen. De foto- en filmavond in It Heechhûs begint om 20.00 uur.