Laatste rondje rotonde van 14 - 21 uur

JOURE - Het geplande rondje rotonde voor fietsers en voetgangers is door een uitgelopen planning van de werkzaamheden verplaatst naar 14.00 uur in plaats van 11.00 uur.

Op dit moment worden er door de opdrachtgever en aannemer veel inspanningen verricht om de rotonde zaterdag 14 oktober vrij te spelen van verkeer. Vanaf vanavond wordt het nieuwe knooppunt gefaseerd in gebruik genomen. Als alle werkzaamheden volgens planning verlopen, is de rotonde op zaterdagochtend vrij van verkeer. Door de slechte weersomstandigheden van de afgelopen weken en de bodemgesteldheid liepen de werkzaamheden achter, waardoor de rek uit de planning is. Vrijdag wordt het hele programma bekend gemaakt.