Doekje Open in deel van Littenseradiel

SNEEK -  Basisschoolleerlingen in de gemeente Súdwest-Fryslân hebben begin dit jaar kunstwerken gemaakt over hun omgeving; het dorp of de stad waarin we opgroeien. Zo kreeg elk dorp en iedere stad zijn eigen OPEN doek wat gemaakt is door leerlingen van een basisschool. Het is de bedoeling dat de doeken worden ophangen op een basisschool, of in het geval deze niet aanwezig is op een dorpshuis of op een andere plek in het dorp. De doeken, stuk voor stuk kunstwerken, blijven hangen tot en met 2018. Het project Doekje Open is namelijk onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018.

Ook de basisscholen van de gemeente Littenseradiel die per 1 januari 2018 bij gemeente Súdwest-Fryslân komen, hebben meegedaan. Die scholen en dorpen hebben 10 oktober hun eigen ‘Doekje Open’ gekregen. Directeur van  CBS It Funamint in Wommels neemt het doek in ontvangst van Joke Visser (Beleidsambtenaar Kunst en cultuur gemeente Súdwest-Fryslân)   Onze omgeving maakt deel uit van onze cultuur. De plek waar we opgroeien bepaalt voor een groot deel hoe iemand denkt over de wereld om zich heen. De omgeving is ook de plek waar kinderen spelen en leren. Maar de omgeving is niet alleen het dorp, stad of wijk, maar ook de sfeer waarin je leeft en de mensen waarmee je omgaat.