Stichting Present organiseert Meet & Eat

Sneek - Om bruggen te slaan tussen vluchtelingen en inwoners van Sneek organiseert Stichting Present Súdwest-Fryslân vrijdag 24 november een Meet & Eat.

Tijdens deze Meet & Eat avond ontvangt een gastgezin twee (of meer) vluchtelingen aan tafel en gaat samen eten. Inwoners van Sneek of omgeving die mee willen doen halen hun gasten tussen 16.30 en 17.30 uur op bij het AZC Sneek aan de Jancko Douwamatraat 29a. ,,In je huis ga je samen eten, of eerst nog koken. Daarna is er misschien nog gelegenheid voor koffie, thee, een spel of een wandeling· Uiterlijk 22.00 uur breng je de gasten terug naar het AZC Sneek", aldus coördinator Christa van Koeveringe van Stichting Present Súdwest-Fryslân.

Diegene die op deze manier iets voor vluchtelingen dichtbij huis wil betekenen, wordt verzocht zich vóór vrijdag 17 november aan te melden op www.presentsudwestfryslan.nl/meet-eat

Op het AZC in Sneek verblijven zo’n 380 vluchtelingen. Ze komen vanuit een onveilige uitzichtloze situatie ons land binnen, in de hoop een bestaan op te kunnen bouwen in een veilige omgeving.Vluchtelingen vinden het fijn om nieuwe mensen (van buiten het AZC) te ontmoeten. Voor hen is dit niet zo vanzelfsprekend. Veel inwoners van Sneek en omstreken willen graag iets voor deze nieuwkomers betekenen door ze allereerst een warm welkom te heten in Sneek.