Begroting Súdwest-Fryslân stijgt naar 246 miljoen euro

SNEEK - De inkomsten en uitgaven van de gemeente Súdwest-Fryslân vallen voor komend jaar zo’n 20 miljoen euro hoger uit dan in 2017. Dit blijkt uit de programmabegroting 2018 die donderdag door burgemeester en wethouders is gepresenteerd aan de gemeenteraad.

De toename – van 226 naar 246 miljoen euro – komt vooral door de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2018. Vanaf die datum krijgt Súdwest-Fryslân er vijftien dorpen (en ruim 5300 inwoners) bij van buurgemeente Littenseradiel. Juist door deze herindeling zijn er in de begroting voor 2018 geen nieuwe wensen verwerkt. ,,Op 22 november zijn er verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad. We willen het nieuwe bestuur de ruimte geven om eigen keuzes te maken”, legt wethouder Maarten Offinga van financiën uit. Omgevingswet Wel is er geld begroot voor nieuwe zaken die sowieso uitgevoerd moeten worden. Zo is er 2 miljoen euro beschikbaar voor de invoering van de Omgevingswet, en ligt er 1 miljoen euro klaar voor verbetering van de digitale dienstverlening. Hoewel de huidige financiële positie van Súdwest-Fryslân maant tot bescheidenheid, is er de komende jaren wel degelijk ruimte voor nieuw beleid, zegt Offinga. ,,In de begroting voor 2018 is een bedrag van 250.000 euro nog niet ingevuld. Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren geld gereserveerd om soepel te kunnen inspelen op ontwikkelingen in de gemeente.” Ontwikkelagenda Offinga doelt op de zogeheten ‘ontwikkelagenda’, met een huidige investeringsruimte van 16 miljoen euro. ,,Door bijdragen van derden, zogeheten cofinanciering, kan deze ruimte aanzienlijk worden vergroot.” Van de 16 miljoen euro heeft de huidige gemeenteraad in juni al bijna 6 miljoen bestemd voor de uitvoering van diverse projecten, zoals het Historisch Centrum Westergo in Bolsward, de ontsluiting van Bolsward-west, de reconstructie van het stationsgebied in Sneek, het vernieuwingsplan van het museum Hindeloopen en de verbreding van de sluis in de Afsluitdijk bij Kornwerderzand. Punt van zorg zijn de ontwikkelingen in het Sociaal Domein, die grofweg de helft van de begroting beslaat. ,,Wij zijn voortdurend bezig ons op dit punt te verbeteren, maar zijn daarbij afhankelijk van de financiering vanuit Den Haag”, verduidelijkt Offinga. ,,Deze budgetten staan onder druk.”