Weerbaarheidstraining Friese Poort en Patyna

Workum - Derdejaars studenten Maatschappelijke Zorg van de Friese Poort en de medewerkers van Patyna Nij Marienacker in Workum zijn van start gegaan met een weerbaarheidstraining.

Het leren leren omgaan met onbegrepen gedrag als (toekomstig) professional in de zorg staat centraal tijdens de training. Het unieke aan dit traject is dat de ervaren en de toekomstig beroepsbeoefenaar elkaar hierin ontmoeten. Ze werken een jaar lang samen op de locatie van Patyna. ,,De ervaringen verschillen van een leven lang werken in de zorg tot alleen stages in de zorg, maar dit blijkt juist heel goed te werken. Het is bijzonder hoe snel de studenten en medewerkers op een open en integere manier met elkaar deze uitwisseling op gang brengen”, aldus Ellen Zwanenburg, docent Maatschappelijke zorg. Dit initiatief is onderdeel van Centrum Innovatief Vakmanschap (CIV) Healthy Ageing, waarin mbo, hbo, zorg en het bedrijfsleven samen werken aan nieuwe vormen van ouderenzorg. Eén van de speerpunten hierin is om leerwerkplaatsen te creëren. Medewerkers van zorginstellingen doen samen met studenten in hun eigen werksituatie ervaring op met nieuwe manieren van werken. Inzet is in de praktijk ervaren en leren werken met deze nieuwe vormen, om het opleidingspeil en hiermee de inzetbaarheid van (toekomstige) professionals te vergroten. ‘Learning by doing’ is het motto. Elke zorgpartner in het samenwerkingsverband richt zo’n leerwerkplaats in.