Vier ton voor vernieuwen fietsroute bij station

Sneek - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân vraagt de raad om nog dit jaar een krediet van 400.000 euro beschikbaar te stellen voor de eerste fase van het verbeteren van het stationsgebied.

Prioriteit heeft het veiliger maken van de fietsroute met oversteek bij het (bus)station. De gemeente voert hier de werkzaamheden uit op het gedeelte fietspadtracé dat ligt op een strook grond van NS Vastgoed. NS Vastgoed is akkoord met de aanpak. Het gedeelte weg, waar de oversteek wordt verbeterd, is in eigendom bij de gemeente. De totale kosten van de herinrichting van het stationsgebied bedragen € 600.000. Het gedeelte fietsroute met oversteek wordt voorlopig op vier ton ingeschat. Als de raad van SWF dit jaar nog groen licht geeft, draagt de provincie Fryslân in het kader van het Actieplan Fiets € 200.000 bij. Fase 2 voorziet in het uitbreiden van de fietsenstalling. De opwaardering van het Stationsgebied draagt bij, zo is b. en w. van oordeel, aan de bevordering van het gebruik van openbaar vervoer.