Historysk Wurkferbân Gaasterlân krijgt manuscripten biografie Tjalling Dölle

Balk - De werkgroep Doarpen van het Histoarysk Wurkferbân Gaasterlân heeft drie manuscripten, geschreven door oud-Bakhuister Tjalling Dölle (1887-1987) ontvangen.

De handgeschreven boeken werden in het nieuwe onderkomen van HWG aangeboden door zijn kleinkinderen Tjalling en Irene, die hiervoor speciaal vanuit Alkmaar en Akkrum naar Balk waren gekomen. Het eerste manuscript is een autobiografie en beschrijft heel pakkend de situatie in Bakhuizen in de tijd dat Gaasterland onderdak bood aan talloze Belgische vluchtelingen. In het tweede vertelt de schrijver in romanvorm hoe zijn grootvader als ‘ambachtsgezel’ vanuit Duitsland naar Friesland trok en zich in Bakhuizen vestigde. Het derde staat vol korte verhalen uit het leven gegrepen. Dölle is een bekende naam, zowel in Balk als in Bakhuizen. De vader van de schrijver dreef aan het begin van de 20e eeuw een herberg in Bakhuizen onder de naam “café Dölle”. Daarnaast was een telg uit het geslacht Dölle daar jarenlang hoofd van de R.K. lagere school. In Balk is de naam Dölle bekend van constructiebedrijf Koelstra en Dölle en later garage Dölle. Ook hier werd een café, café De Zwaan, gedreven door een Dölle. Aanvankelijk werden de manuscripten in Bakhuizen aangeboden aan Histoarysk Wurk Bakhuzen Murns & Riis (HWBMR), waar echter geen mogelijkheid was om deze te bewaren. HWBMR heeft zich in maart aangesloten bij HWG waardoor zich alsnog de gelegenheid voordeed de boeken in het archief te bewaren. De werkgroep Doarpen zal de manuscripten bestuderen en mogelijk in boekvorm uitgeven.