Onderzoek naar doordeweekse mobiliteit binnen gezin

Sneek -   Marktonderzoeksbureau Enigma Research doet onderzoek naar doordeweekse mobiliteit in het gezin.

In een gezin met kinderen tussen nul en twaalf jaar, waarvan beide ouders vaak werken, zijn de dagen over het algemeen goed gevuld. Het halen en brengen van de kinderen naar school en sport, werken, boodschappen halen en het dagelijkse huishouden doen nemen meestal al voldoende tijd in beslag. En dan wil je ook nog tijd vrijmaken om zelf te sporten, een cursus te volgen of iets leuks te gaan doen met vrienden of familie. Hoe beleeft u de doordeweekse mobiliteit binnen uw gezin? Want hoe organiseer je al die drukke dagen? En hoe is het, om een jong gezin draaiende te houden? Aan de hand van een korte vragenlijst wil het in opdracht van de weekbladenredacties werkende onderzoeksbureau hier graag inzicht in verkrijgen. De resultaten worden gebruikt voor een weekbladartikel. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst. Uiteraard is anonimiteit gegarandeerd: de antwoorden worden uitsluitend vertrouwelijk behandeld. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer vijf minuten in beslag. Hierin wordt onder meer ingegaan op de rol van beide ouders in de activiteiten die buitenhuis plaatsvinden en de afstand die hiervoor moet worden afgelegd. Ook de afstand en de beleving van deze gezinsmobiliteit komen aan bod. Want kunt u uw kinderen in relatieve rust naar zwemles brengen of voelt u zich tijdens uw werk al opgejaagd omdat u de kind(eren) op tijd moet halen? Vaak ontstaan er op bepaalde momenten toch organisatorische problemen met betrekking tot het halen en brengen van uw kinderen. Hoe lost u dat dan op? Het onderzoek is te vinden via de url: www.ersm.nl/weekbladen.