Verborgen inwateringschade aan vieringentoren

Sneek - Bij werkzaamheden aan het kruis van de vieringentoren van de Sint Martinuskerk in Sneek is inwateringschade aan het licht gekomen. Een tegenvaller voor de Sint Antonius van Paduaparochie.

Voorlopig blijft de hoogste toren van de kerk aan de Singel in de steiger staan. Dat was vanwege de viering zondag van het feit dat de kerk aan de Singel 145 jaar geleden is ingewijd niet de bedoeling. De mankementen kwamen tevoorschijn bij restauratiewerk aan het kruis op het torentje. Dit kruis is er onlangs af getakeld en opnieuw in de zwarte poedercoating gezet met de bedoeling om daarna kaarsrecht te herplaatsen. Bij een vorige restauratie 27 jaar geleden was dat namelijk niet helemaal waterpas gebeurd. ,,We dachten dit werk voor de jubileumviering te kunnen afronden, tot we ontdekten dat er waterschade was in de toren. Vermoedelijk heeft het een jaar of tien/vijftien gelekt. Omdat de spits met lood is bedekt en het een hele klauterpartij is om er van binnen bij te komen heeft niemand heeft dat ooit opgemerkt. Het betekent wel dat er nu het nodige moet gebeuren", aldus 'bouwmeester' Jan Landman van de parochie. Over het herstel van de onverwachte schade en de kosten daarvan wordt op dit moment overleg gevoerd met onder andere de aannemer, de leidekker, de rijksdienst en het bisdom. Mogelijk is de beste optie om het complete torentje eraf te takelen om vervolgens op de grond de lekkageschade te herstellen.