Súdwest-Fryslân gaat verder met De Hemmen 3

Sneek - Súdwest-Fryslân gaat verder met de ontwikkeling van bedrijventerrein De Hemmen III ten westen van de N7/A7 bij Sneek. Het plangebied heeft nu nog een agrarische bestemming. Daarom is een zogeheten startnotitie gemaakt die de opmaat is voor een nieuw bestemmingsplan. De gemeenteraad wordt op 14 november gevraagd met de startnotitie in te stemmen. Over het nieuwe bestemmingsplan kan in 2018 worden besloten.

De huidige voorraad bedrijfskavels in Sneek is bijna op. In april oordeelde de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân dat een centrumplaats als Sneek over voldoende en goed gelegen bedrijfsterrein moet kunnen beschikken. Na een brede voorverkenning werd ontwikkeling van De Hemmen III als enige geschikte plek aangemerkt. Het provinciaal beleid staat echter geen aanleg van nieuwe terreinen toe, nu er op andere plaatsen in de regio Zuidwest-Friesland nog bedrijfskavels beschikbaar zijn. ,,Op verzoek van de provincie hebben wij met buurgemeente De Fryske Marren afspraken gemaakt over de huidige bedrijfsterreinen en de gezamenlijke ambities”, zegt wethouder Maarten Offinga van Súdwest-Fryslân. ,,Deze afspraken vragen nog om bestuurlijke instemming van zowel de provincie als De Fryske Marren.” Aanleiding voor de ontwikkeling van De Hemmen III is serieuze belangstelling van diverse partijen. ,,Om bedrijfskavels te kunnen verkopen is natuurlijk meer nodig dan serieuze belangstelling”, zegt Offinga. ,,Ook in onze gemeente merken we dat de economische crisis voorbij is en bedrijven weer durven te investeren. De contacten van onze accountmanagers met een aantal lokale bedrijven zijn zodanig dat we nu al rekening moeten houden met serieuze belangstelling voor zo’n 5 hectare.” Daarnaast spreekt de wethouder over “hoopgevende besprekingen met investeerders van een internationaal bedrijf”. Die onderzoeken in Sneek de mogelijkheden voor de vestiging van een productiebedrijf dat Noordwest-Europa als afzetgebied heeft. ,,Het gaat om duurzame producten voor de woningbouw”, aldus Offinga. ,,Die kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de Nederlandse energiedoelstellingen. Het bedrijf heeft het oog laten vallen op een substantieel deel van De Hemmen III. Als het bedrijf zich hier vestigt, is dat goed voor de werkgelegenheid.” Daarnaast zouden nog eens twee regionale bedrijven willen bouwen op De Hemen 3. Dat zou tussen de 300 en 400 banen op kunnen leveren.