Nieuwe stichting sociaal werk Súdwest-Fryslân

Sneek - De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een nieuwe zelfstandige stichting opgericht voor het sociaal werk in haar gemeente, Stichting Sociaal Collectief Súdwest-Fryslân. Deze stichting  gaat per 1 januari 2018 het collectieve sociaal werk in de gemeente vorm geven, vernieuwen en uitvoeren.

Eerder werden deze activiteiten onder andere uitgevoerd door Stichting Timpaan Welzijn en Stichting Ouderenwerk Bolsward. Bij de nieuwe stichting zijn straks zo’n acht tot tien mensen werkzaam. Het doel van de nieuwe stichting is het ondersteunen van inwoners bij het behouden en verder ontwikkelen van verschillende sociale initiatieven en activiteiten in buurten, wijken en dorpen in de gemeente. Op deze manier zorgt de stichting er voor dat inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers elkaar weten te vinden. Hierdoor kunnen zij gezamenlijk hun kwaliteiten en deskundigheid inzetten voor inwoners die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Veel activiteiten binnen het sociaal werk krijgen pas echt vorm dankzij de inzet van vrijwilligers. Wethouder Gea Akkerman  beseft dit heel goed. ,,Deze mensen zijn een onmisbare schakel in het verbinden van ideeën en initiatieven naar de uitvoering voor de inwoners die ondersteuning verdienen. Hun rol is ontzettend belangrijk.” Daarom houdt de nieuwe stichting op 7 en 8 november informatiebijeenkomsten in Sneek en Bolsward. Deze zijn bedoeld om de vrijwilligers bij te praten en samen met hen te bekijken hoe het vrijwilligerswerk binnen de nieuwe stichting vorm moet krijgen.