Jongeren in debat met politieke partijen

IJLST - Leerlingen van RSG Magister Alvinus en het Bogerman College in Sneek en het Marne College in Bolsward debatteren op donderdag 2 november met kandidaat-raadsleden. Het debat vindt plaats met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 22 november.

Door de gemeentelijke herindeling krijgt Súdwest-Fryslân er vijftien dorpen en 5400 inwoners van (nu nog) de gemeente Littenseradiel bij. Littenseradiel houdt per 1 januari op te bestaan. Het verkiezingsdebat is een logisch vervolg op eerdere activiteiten die de gemeente Súdwest-Fryslân in deze raadsperiode voor en met jongeren organiseerde. Bij de politieke partijen bestaat grote belangstelling voor dit bijzondere verkiezingsdebat. Voor de jongeren van de hoogste klassen van havo en vwo, van wie de meesten nog niet kiesgerechtigd zijn, is het een uitgesproken kans om zich te mengen in de gemeentelijke politiek. Het debat tussen de jongeren en raadsleden wordt gevoerd aan de hand van actuele thema’s die de politieke partijen ook tijdens hun verkiezingscampagne in Súdwest-Fryslân aan de orde stellen. De jury zal onder anderen bestaan uit burgemeester Hayo Apotheker en jeugdcommissaris van de koning, Razwan Popal. Het politieke debat vindt plaats in de raadszaal in IJlst, van 13.00 tot 15.00 uur. Publiek is hierbij van harte welkom.