Amieke de Rapper gaat in gesprek met Riek Landman

Sneek - Amieke de Rapper uit Sneek vormt samen met dichter Marten Visser stichting FryX. Op zondag 5 november organiseert FryX in de stadsherberg een Huiskamergesprek met de Friese schrijfster Riek Landman uit Sneek. In dit literaire gebeuren spreekt Amieke de Rapper met Riek Landman. De aanvang is om 16.00 uur en de zaal gaat open om 15.30 uur. Riek Landman startte haar rijke loopbaan bij It Selskip fan Tetman de Vries, was ze mede-oprichter van Tryater en kreeg ze vooral bekendheid door tal van Friese boeken, waaronder een serie misdaadromans met de politievrouwen Sigrid den Oudsten en Anke Terpstra in de hoofdrol.

U studeerde Nederlands aan de lerarenopleiding Ubbo Emmius. In hoeverre speelde uw liefde voor literatuur een rol bij deze keus? De liefde voor de literatuur was doorslaggevend bij het kiezen van een vervolgstudie. Tijdens de studie is de liefde voor het onderwijs gegroeid en dat is nu echt mijn passie! Wat is uw favoriete genre in de literatuur? En hoe verklaart u dat? Ik ben dol op nieuws en lezen. Ik lees dan ook van alles. Door de week twee kranten: de Volkskrant en de Leeuwarder Courant en daar komt in het weekend het Parool nog bij.  Wat boeken betreft, ben ik op dit moment de boeken van Riek Landman aan het herlezen zoals ‘Feest mei toaniel’ en ‘In sterke frou’. Heerlijk om dit nog eens te lezen. Daarnaast ben ik nu het tweede deel van de bestseller De Napolitaanse romans van Elena Ferrante aan het lezen.  Aan welk boek geeft u de voorkeur? Welke redenen heeft u daarvoor? Non-fictie heeft op dit moment mijn voorkeur. Afgelopen zomer heb ik een aantal prachtige, indrukwekkende boeken gelezen: ‘De familie Mann’ van Tilman Lahme; ‘Selma’ van Carolijn Visser en ‘Zussen’ van Hinke Piersma. De boeken spelen zich af voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is leuk te vermelden is dat stichting FryX Hinke Piersma heeft uitgenodigd om in het voorjaar naar Sneek te komen om over haar roman en werk te vertellen. Hinke is geboren in Hemelum en bezocht in Sneek RSG Magister Alvinus. Zij is daarna geschiedenis gaan studeren en is gepromoveerd op de drie van Breda. Hinke werkt bij het NIOD (Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie). Wanneer en op welke wijze kwam u in aanraking met de boeken van schrijfster Riek Landman? Riek is de moeder van Marrit, een klasgenoot van mij op de middelbare school. Ik wist dat haar moeder in het onderwijs werkte en ook actrice was. Zeker dat laatste was bijzonder destijds.  En toen haar moeder boeken ging publiceren vond ik dat extra leuk! Welke accenten legt u de nadruk op in het komende Huiskamergesprek met Riek Landman? Of wordt het gewoon een spontaan gesprek? Graag een toelichting. Het gesprek gaat over het leven en het werk van Riek. We gaan in gesprek over haar werk in  het onderwijs, het toneel en cabaret en natuurlijk haar talrijke boeken. We gaan een genoeglijke middag tegemoet met ook optredens van Dicky Riemersma (muziek), Hilly van Brug en Marten Visser.  In hoeverre wordt het werk van Riek Landman volgens u op waarde geschat in Friesland? Riek wordt gelukkig nog steeds volop gelezen. Ter voorbereiding op het gesprek met Riek heeft de bibliotheek een tafel met haar boeken samengesteld. Ik heb begrepen dat het lastig was om deze tafel tot stand te brengen, omdat haar boeken steeds waren uitgeleend. Ik vind overigens dat het tijd wordt dat Riek Landman de Gysbert Japicxpriis krijgt voor haar gehele oeuvre!