Hessel Bouma drijvende kracht Health Campus Fryslân

Lemmer - SNEEK - Hessel Bouma uit Uitwellingerga is gisteren gestart

als kwartiermaker voor de opzet en invulling van de Health Campus Fryslân; dé plek waar zorginnovaties ontstaan en samenkomen. Met de Health Campus Fryslân (HCF) verwacht het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) een positieve bijdrage te kunnen leveren aan vernieuwende patiëntenzorg binnen en ver buiten de muren van het ziekenhuis.  Ir. Hessel Bouma verdiende zijn sporen op het gebied van zorginnovatie onder andere als senior director consumer healthcare solutions bij Philips, kwartiermaker Healthy Ageing bij UMCG en initiatiefnemer van de Leeuwarder start-up LIMIS. Bouma: ,,Als ik een lijn mag aanwijzen terugkijkend over de afgelopen jaren, dan ben ik vaak aan het pionieren. Ook de opzet en invulling van de Health Campus Fryslân liggen binnen dit domein. De komende tijd ligt de nadruk op het bepalen van de strategie en bijbehorende speerpunten voor de campus, om daarbinnen samen met allerlei partijen op zoek te gaan naar interessante projecten voor het toekomstige zorglandschap." Bouma blijft naast zijn werkzaamheden voor de HCF onder andere werkzaam als voorzitter van de Raad van Advies voor de RUG-Campus Fryslân. De Health Campus Fryslân (HCF) is straks dé plek waar zorginnovaties ontstaan en samenkomen. Zorgprofessionals, patiënten, universiteiten, scholen, studenten, (internationale) bedrijven, start ups en overheden bundelen in dit netwerk hun expertise, daadkracht en wetenschappelijke kennis in een ‘living lab’. De kernwaarden van de HCF zijn continuïteit en toekomstbestendigheid van topklinische zorg voor patiënten in Fryslân en Noord-Nederland, faciliteren van innovaties en investeringen in Fryslân gericht op de zorg en versterking economische structuur en het werven en behouden van toptalent voor de zorg in Fryslân en Noord-Nederland. In het verlengde van de (toekomstige) wensen van de patiënt worden in de HCF nieuwe inzichten ontwikkeld, onderzoek gedaan (medicine-based evidence) en professionals en studenten betrokken om innovatieve zorgprojecten op te zetten die er voor de patiënt toe doen. De Health Campus Fryslân is een initiatief van het MCL. Bouma: ,,Bij alle onderzoeken, innovaties en andere acties die vanuit de Health Campus worden gestart en toepasbaar gemaakt, is de patiënt steeds een belangrijk vertrekpunt. De beoogde resultaten komen ten goede aan de patiëntenzorg en strekken daarmee veel verder dan de muren van de Friese ziekenhuizen en zorginstellingen." Ontwikkelingen in de zorg volgen elkaar sneller op dan de afgelopen jaren. Niet alleen de verwachting van de patiënt verandert. Vergrijzing, toename van het aantal patiënten met co-morbiditeit, verkorte ligduur, hoogcomplexe zorg en e-health zijn slechts een greep uit de ontwikkelingen. Onderwijs, wetenschap en innovatie spelen daarom een onmisbare rol in het verbeteren van de patiëntenzorg van morgen. Verschillende zorgorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, patiëntenverenigingen en publieke organisaties houden zich in Noord-Nederland op een of andere wijze direct of indirect bezig met verbetering en het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. Verbinding van de beschikbare kennis, technologie, infrastructuur en business is een belangrijke stap richting zorginnovatie.