Martens Cantorij 90 jaar

SCHARNEGOUTUM - nder leiding van de huidige dirigent Sjoerd van der Veen heeft het koor zich ontwikkeld tot een cantorij die klassieke en moderne religieuze muziek ten gehore brengt. Ook is er veel aandacht voor wereldmuziek in vele genres, vormen en talen. Van middeleeuwse tot de meest moderne componisten worden werken uitgevoerd. Er wordt veel aandacht besteed aan stemvorming en de koorklank.

Rond de eeuwwisseling werd de naam van het koor, dat aanvankelijk ‘God is mijn lied’ heette, gewijzigd in "Martens Cantorij". Enkele hoogtepunten uit de laatste jaren zijn: Het Requiem van Fauré; televisieopnamen van de RKK tijdens de eucharistieviering in de St. Martinuskerk in Sneek, waarbij de koor een mis zong, en het evangelie naar Maria op muziek van Leo Köhlenberg uitgevoerd in Leeuwarden en Wassenaar.

Het jubileumconcert is een weergave van de werken waarmee het koor de laatste jaren bezig is zoals onder andere van Mendelssohn, Rheinberger, Fauré, Whitacre, Lauridsen en Gerben van der Veen. Aan het concert werken mee: Klaas Hoek, harmonium; Nienke van Leijden, harp; Johan Ypma, piano; Lies de Vries, sopraan en Jitske Zaadstra, sopraan.

‘God is mijn lied’ zag in 1927 het levenslicht nadat eerdere pogingen om een koor te vormen waren mislukt, omdat er te weinig mannen waren. De cantorij begon met 20 dames en 12 heren. Aanvankelijk mochten alleen vrijgezellen lid zijn, maar men kwam al snel tot inzicht dat dit niet bevorderlijk was voor de sfeer en het een belemmering kon zijn voor de aanwas van nieuwe leden. Op de eerste vergadering deelde de directeur, zo werd de dirigent genoemd, de stemmen in.

Tijdens de eerste donateursconcerten liet het koor horen wat het kon. Eigenlijk was het een soort van bonte avond. Naast a capella-muziek werd er voorgedragen, het zogenaamde reciteren, tableau vivants uitgevoerd en traden er solisten op, zowel instrumentaal als vocaal. Een dergelijke uitvoering begon om zeven uur en was tussen tien en elf uur afgelopen. Tegenwoordig duurt een concert ruim een uur.

Het koor sloot zich aan bij de Nederlandse Christelijke Zangersbond. De doelstelling van de bond is de zangverenigingen op een hoger peil te brengen door middel van concoursen. Een zangkoor zingt twee werken, te kiezen uit een aantal verplichte nummers en een vrij werk. Drie juryleden beoordelen de uitvoering. Het aantal behaalde punten bepaalt of het koor een eerste, tweede of derde prijs heeft behaald. Het Scharnegoutumer koor heeft vaak meegedaan aan het "priissjongen". Er werd een aantal keren de hoogste prijs behaald, die werd beloond met de zogenaamde "Noardske Balke". In de tijd dat het koor onder leiding van respectievelijk Bennie Huisman en Sjoerd Tolsma stond werd zowel de "grutte" als de "lytse" Noardske Balke gewonnen.

Het "Kristelijk Mingd Koar Skearnegoutum", zoals het inmiddels heette, was één van de betere deelnemers van het concours en daarom waren er altijd veel toehoorders als het koor moest optreden. Benieuwd naar de uitvoering van het moeilijke verplichte werk en het vrije koorstuk, waarbij regelmatig werken van de componist Mendelssohn-Bartholdy werden gezongen. Er werd wel gezegd, Scharnegoutum is een echt Mendelssohnkoor.