Nieuw peilbesluit IJsselmeer negatief voor watersport

Stavoren - Jachthavens en jachtwerven worden straks de dupe van het nieuwe peilbesluit voor het IJsselmeer. Rijkswaterstaat zet in op een meer flexibel waterpeil om beter te kunnen inspelen op extremere weersomstandigheden. Daarnaast wordt voor natuurdoelen het waterpeil vanaf medio augustus, midden in het vaarseizoen, een decimeter verlaagd. Dit laatste punt valt niet goed bij de watersportondernemers.

Maar liefst 20 procent van de watersporters met dieper stekende jachten krijgt problemen met het in- en uitvaren van jachthavens. Ook de superjachtbouw zit niet te wachten op ondieper vaarwater. Dat blijkt uit een enquête die HISWA Vereniging uitvoerde onder jachthavens rondom het IJsselmeergebied. Regiomanager Jan Ybema van HISWA Vereniging: ,,Door het waterpeil midden in het vaarseizoen te laten zakken, zullen dieper stekende jachten vastlopen. De peildaling zou overigens ook nog meer dan een decimeter zou kunnen zijn. Het is namelijk onmogelijk om het waterpeil in het IJsselmeer exact te regelen. Daarnaast is het waterpeil in het IJsselmeer is door wind altijd aan schommelingen onderhevig. We becijferden een direct omzetverlies van 30 miljoen per jaar voor de jachthavens en tientallen miljoenen voor horeca en middenstand in de omringende watersportstadjes.” Een baggerprogramma door Rijkswaterstaat is een logische en simpele oplossing volgens HISWA Vereniging. Dit is nu niet vastgelegd in het peilbesluit. Ook wijst HISWA op de versnelde groei van waterplanten die op dit moment al voor veel overlast zorgen in delen van het Markermeer en de Randmeren. Door een lager waterpeil zal er meer zonlicht de bodem bereiken dat als katalysator dient voor extra aanwas van waterplanten. HISWA staat niet alleen in haar kritiek. Ook andere recreatieorganisaties zoals het Watersportverbond, RECRON en de gemeenten vinden dat er een oplossing voor de watersportbedrijven moet komen. Zelfs de onafhankelijke Commissie m.e.r. die Rijkswaterstaat adviseert over het peilbesluit geeft aan dat er gebaggerd moet worden. Ybema: ,,We wezen Rijkswaterstaat, inclusief de Deltacommissaris, al ruim twee jaar geleden op hun verantwoordelijkheid om vaargeulen en ondiepe vaargebieden op de huidige diepte te houden als een nieuw peilbesluit van kracht wordt. Rijkswaterstaat heeft willens en wetens nagelaten om in beeld te brengen wat de kosten voor compenserende en mitigerende maatregelen zijn. De procedure voor het peilbesluit is net zoiets als varen met de handen voor ogen en hopen dat alles goed gaat. Hoewel HISWA samen met de watersportgemeenten en het KNWV nog in overleg zijn met Rijkswaterstaat is nu strikt genomen het peilbesluit ons referentiekader en dat is niet positief.”