Peter- Paul Verbeek over homo technologicus

Sneek - Krijgt technologie ons in de greep? Of maakt het ons juist gelukkig? Peter-Paul Verbeek, Hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek (en wetenschappelijk co-directeur van het DesignLab van de Universiteit Twente,  zocht gisteravond tijdens de ledenbijeenkomst van Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland in Theater Sneek naar antwoorden.

,,Invloed van techniek op de mens is van alle tijden”, hield Verbeek het publiek voor. ,,We spreken over het stenen, bronzen en ijzeren tijdperk: dat zijn allemaal verwijzingen naar de techniek. De mens was feitelijk altijd al een homo technologicus.”

Met de huidige technologische ontwikkelingen vervaagt de grens tussen mens en machine meer en meer. Verbeek: “Zo hebben parkinsonpatiënten baat bij een hersenimplantaat dat het tekort aan dopamine aanvult. Het verhelpt de klachten, maar de dopamine beïnvloedt ook de persoonlijkheid, je kunt bijvoorbeeld overmoedig worden. Technologie verandert ons dus ook als mens. Het is belangrijk dat we ons daar bewust van zijn, wanneer we keuzes maken voor bepaalde technologische toepassingen.”

Inmiddels ontstaan er steeds meer autonome technologieën om ons heen. Denk aan zelfrijdende auto's, zorgrobots, 'smart environments' en chatbots. Nieuwe technologieën roepen vaak weerstand op. Verbeek: ,,Neem de zorgrobot die een patiënt voert, veel mensen vinden dat een akelig beeld. We willen toch niet dat de robot de mens vervangt?  Maar als patiënt wil je niet door iedereen gevoerd worden, het is een heel intiem gebeuren. Zo bekeken kan een zorgrobot ethisch gezien juist een fantastische oplossing zijn.”

,,Technologische ontwikkelingen zijn niet te stoppen”, besloot  Verbeek zijn betoog. ,,Wél kunnen we sturen in hoe we technologie op een ethisch verantwoorde manier kunnen toepassen. Daarbij moeten we goed in het oog houden wat de technologie met ons doet.”