Politiek café D66 over zorg en welzijn

Sneek - Tweede Kamerlid Vera Bergkamp schuift maandag 20 november om 18.30 uur aan in de Walrus in Sneek tijdens het politieke café van D66 Súdwest-Fryslân over zorg en welzijn.

De afgelopen jaren is de verantwoordelijkheid voor welzijn en zorg voor een groot deel in handen gekomen van de gemeenten. Een grote verantwoordelijkheid. D66 wil dat mensen die ondersteuning of zorg van de gemeente nodig hebben daar zelf meer over te zeggen krijgen. Dat leidt tot meer betrokkenheid en helpt problemen en fouten te voorkomen. Het welzijn of welbevinden van inwoners moet het uitgangspunt van het beleid zijn. En de kansen die de inwoner krijgt om dat te bereiken. Hoe staat het nu met de decentralisatie? Waar staan de gemeenten en wat moet er nog gebeuren? Doel van de decentralisatie was ondersteuning en zorg dichter bij de mensen te brengen. Is dat geslaagd? Hebben mensen voldoende regie en zeggenschap over hun leven, ook als zij ondersteuning of zorg nodig hebben?