Wurkjouwer officieel in bedrijf

SNEEK - ,,Het is een plek waar mensen met een uitkering hun mogelijkheden ontdekken, en werkervaring kunnen opdoen”, zegt Van Gent. ,,Met de bedoeling om weer mee te doen in de samenleving.” Het is de derde vestiging van Wurkjouwer dat al draait in Joure, Lemmer en Balk.

Het hoogst haalbare doel is uiteindelijk het vinden van een baan. De deelnemers aan Wurkjouwer moeten echter eerst met zichzelf aan de slag voordat zij op weg kunnen naar betaald werk. ,,Wij richten ons bij Wurkjouwer vooral op activiteiten en scholing, om de deelnemers in beweging te krijgen”, vertelt Joke Bandstra van re-integratiebedrijf Pastiel, dat nauw bij Wurkjouwer betrokken is.

De activiteiten bestaan onder andere uit werkzaamheden in de metaal, hout, fietsreparaties, het opknappen van boten, confectiewerk en andere creatieve bezigheden. Door deze brede variatie aan te bieden, is er volop ruimte het talent bij de deelnemers te ontplooien.

,,Zo proberen we mensen met een uitkering weer ‘samenlevingsfit’ te maken”, zegt Bandstra. ,,Ze maken een nieuwe start. Door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen of een opleiding te volgen. Zo hebben ze meer kans op een baan.”

Nu zijn er al zo’n dertig mensen bij Wurkjouwer in Sneek onder dak. Elf van hen volgen bij Friese Poort de entree-opleiding niveau 1. Dit is een combinatie van leren en werken. Een van de deelnemers is Khider Hassan uit Soedan. Hij is sinds 1999 in Nederland en woont in Bolsward, waar hij twee dagen per week vrijwilliger is in zorginstelling Bloemkamp. ,,De andere drie dagen ben ik bij Wurkjouwer en dat bevalt heel goed”, zegt Hassan. ,,Na het traject bij Wurkjouwer hoop ik op een vaste baan.”

Pastiel en Empatec zijn twee bedrijven onder de noemer NV Empatec met twee aparte merknamen. Elk bedrijf biedt een andere dienstverlening, heeft verschillende doelgroepen, verschillende kernwaarden en merkwaarden maar hebben een gezamenlijk doel: de participatiewet uitvoeren voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wurkjouwer is een zelfstandig deel van de NV Empatec en Sneek is de vierde locatie naast Joure, Balk en Lemmer.