Philadelphia-locatie De Mar officieel geopend

SNEEK - Philadelphia Zorg heeft de gloednieuwe locatie De Mar aan het Marsdiep/Breewijd in Sneek officieel in gebruik genomen.

Het hout aan de buitenkant van de gevel van De Mar symboliseert de rietkragen van de Friese meren. De opening werd verricht door twee cliënten: Frans en Fokje. Zij knipten met veel gevoel en plezier het lint door.

Op de nieuwe locatie wonen 48 cliënten met een verstandelijke beperking. Voor de nieuwbouw in december vorig jaar begon is de helft van de bestaande gedateerde zes gebouwen gesloopt, waaronder het dagcentrum dat naar een tijdelijke behuizing ging. De nog in gebruik zijnde drie woongebouwen gingen na de verhuizing naar de nieuwbouw tegen de vlakte. In plaats van de losstaande gebouwen heeft hoofdaannemer Jorritsma Bouw een complex van twee verdiepingen met zes woonvleugels met elk acht appartementen neergezet. In het middengedeelte is ruimte voor algemene functies en het dagcentrum.

De nieuwe locatie Marsdiep/ Breewijd is duurzaam gebouwd volgens het all electric-concept. Op het dak van het gebouw worden zonnepanelen geïnstalleerd. Met warmtepompen- en een WTW (warmte-terug-win)-installatie in combinatie met hoogwaardige isolatie is De Mar energieneutraliteit.

De zes woonvleugels hebben namen gekregen van dieren en planten die in en rond de Friese meren leven. Verder is er een prachtige snoezel- en een comfortruimte. Alle gemeenschappelijke ruimtes en het dagcentrum zijn ingericht met nieuwe meubels. De oude meubels die nog bruikbaar waren zijn geschonken aan een tehuis voor verstandelijk beperkte kinderen in Montenegro.

Nadat het lint was doorgeknipt mochten de gasten over de rode loper het gebouw binnen voor een rondleiding. Hierna barstte in een grote tent het feest los met een optreden van Syb van der Ploeg.