Politiek wil voorrang fietsers op rotondes

Sneek - SNEEK Fietsers zouden in Súdwest-Fryslân voorrang moeten krijgen op de rotondes.

Tijdens het fietsverkiezingsdebat van de Fietsersbond onlangs in Bolsward bleek een raadsmeerderheid voor fietsersvoorrang op rotondes in de bebouwde kom. Met het voorbehoud dat dit vanwege de kosten wel gefaseerd plaats moet vinden. Partijen als de ChristenUnie, GroenLinks, D66, SP en de PvdA waren in principe allemaal voor. Geen enkele partij lijkt in dit dossier echt dwars te gaan liggen, concludeerde de Fietsersbond.
Angeline Kerver van GroenLinks liet zich wel kritisch uit over de echte fietsvriendelijkheid van de andere partijen. Een eerdere motie in de raad voor het opstellen van een fietsplan met budget werd namelijk niet gesteund. Misschien dat deze kanttekening haar de uiteindelijke verkiezing van fietsvriendelijkste partij heeft opgeleverd.
Bijna alle partijen hebben de fiets opgenomen in het verkiezingsprogramma. Vooral het thema fietsverkeersveiligheid zeker in relatie tot schoolgaande jeugd wordt vaak genoemd. Alleen in het programma van het CDA komt het woord fiets niet voor. Gelukkig weer wel in hun verkiezingsfolder. De VVD, D66, ChristenUnie en GroenLinks pleiten ook voor goede fietsvoorzieningen vanuit toeristisch en recreatief belang. De ChristenUnie is de partij die de fiets in relatie noemt met betrekking tot een meer duurzame samenleving, volksgezondheid en als goedkoop vervoersmiddel. Misschien dat ze mede daardoor ook pleiten voor aantrekkelijke snelfietsroutes. Alleen D66 pleit voor meer fietsparkeervoorzieningen in centra, winkelcentra en publieksvoorzieningen.