Kerkhoflaan afgesloten voor rioleringswerk

Sneek - SNEEK De Kerkhoflaan is op dit moment afgesloten voor verkeer. Het is een van de straten in de Sneker wijk Noorderhoek die worden opgebroken in verband met rioleringswerk.

Het werk is onderdeel van het project Noorderhoek Zuid Sneek tot en met april kan duren. In diverse straten in de wijk vinden gefaseerd riolerings- en wegwerkzaamheden plaats. De straten worden afgesloten voor het doorgaande verkeer. De volgende straten zijn gefaseerd tijdens de genoemde periode afgesloten: Dokter Pieter Sipmastraat, Gijsbert Japiksstraat, Kerkhofslaan, Ubbo Emmiusstraat, Douwe Hansmastraat, Napjusstraat, Waling Dijkstrastraat en de Wassenberghstraat. De genoemde afsluiting geldt niet voor fietsers en voetgangers.
De direct aanwonenden worden door middel van een brief van de aannemer per fase van uitvoering geïnformeerd over de geplande werkzaamheden. De werkzaamheden die worden uitgevoerd door de firma Nota Infra bv in Sneek zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.