Tienerschool in Sneek komt in zicht

Sneek - De stichting Nieuw Onderwijs Sneek (NOS) werkt in samenwerking met de scholenkoepel Odyssee en rsg Magister Alvinus aan de oprichting van een tienerschool voor kinderen tussen tien en veertien jaar.

De school, die mogelijk al volgend schooljaar zijn deuren zou moeten openen, biedt plaats aan leerlingen van groep zeven en acht van de basisschool en de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs. Er is een speciaal ontwikkelteam mee bezig.
Nederland telt op dit moment tien van dit soort scholen. In Fryslân is er nog niet een. De tienerschool in Sneek  is een initiatief van Belle Dijkstra, Jildou Dooper en Margreet Kamman, die alle drie in het onderwijs werken en bijzondere interesse hebben in onderwijsvernieuwing. Hun kinderen volgen onderwijs op de Master Steve Jobsschool in Sneek.
Omdat ze uit eigen ervaring constateren dat het nieuwe onderwijs op bijvoorbeeld de nieuwe iPadschool en het huidige voortgezet onderwijs niet goed op elkaar aansluiten trokken Dijkstra, Dooper en Kamman uit Sneek de stoute schoenen aan. Als Nieuw Onderwijs Sneek ontvouwden ze in juni dit jaar hun plannen. ‘Een nieuw leerconcept ontwikkelen in samenwerking met bestaande onderwijsorganisaties’, zo lieten de innovatieve dames deze zomer weten. De eerste lichtingen van de Master Steve Jobs van onderwijskoepel Odyssee in Sneek stromen door naar het VO. De aansluiting ontbreekt, ze constateren de initiatiefneemsters van Nieuw Onderwijs Sneek.
In plaats van onderscheid te maken in verschillende niveaus zoals in het reguliere voortgezet onderwijs, komen op de tienerschool alle niveaus bij elkaar in de klas. Er worden groepen samengesteld op basis van interesse, talent en tempo.