CKS en het Friesland College leiden samen studenten op

Sneek - Cultuur Kwartier Sneek en het Friesland College hebben gisteren een convenant getekend waarin staat vastgelegd hoe beide partijen samen vorm geven aan praktijk gestuurd leren. De handtekeningen werden bij Kunstencentrum Atrium in Sneek gezet door Lieuwe Toren (directeur-bestuurder Cultuur Kwartier Sneek) en Frank van Hout (lid van het College van Bestuur van het Friesland College).

Gevraagd naar waar hij of zij het meest heeft geleerd, is de kans groot dat een mbo-student zal antwoorden: in de praktijk. Om die reden geeft het Friesland College zijn onderwijs vorm in nauwe samenwerking met diverse bedrijven en organisaties. Bij het praktijk gestuurd leren wordt het onderwijs van de mbo-opleidingen vormgegeven binnen Cultuur Kwartier Sneek. Studenten leren voor een langere tijd binnen Cultuur Kwartier Sneek en gaan vervolgens naar een ander bedrijf om zo te leren (opereren) binnen verschillende bedrijfsculturen. Bij Cultuur Kwartier Sneek zijn sinds afgelopen zomer studenten van het Friesland College via zogeheten praktijkroutes aan de slag gegaan. Met het convenant is de samenwerking officieel bekrachtigd. Binnen de culturele instelling zijn D’Drive-studenten van de opleidingsrichtingen Artiest (drama, muziek en dans) en Podium- en evenemententechniek werkzaam, maar ook studenten Frontoffice, Secretarieel en Techniek. De studenten werken bij verschillende onderdelen van Cultuur Kwartier Sneek, waaronder Theater Sneek, Kunstencentrum Atrium, Poppodium Bolwerk, projectbureau Akte2, Kunstbende Friesland en het Bedrijfsbureau. Lieuwe Toren opent van harte de deuren voor de studenten. ,,Samenwerking met het Friesland College betekent dat wij een bijdrage leveren aan de plaats en positie van de mbo-student in de culturele sector. De praktijkroute slecht de afstand tussen school en arbeid. Het idee is simpel. De praktijk stuurt het leren van de student. De student werkt binnen een bedrijfsstructuur. Deze is vaak gericht op productie en uitkomsten en niet zozeer procesmatig. Door vele ervaringen te stapelen, is er sprake van een natuurlijk leerproces. De leermeesters dwingen zichzelf om leerprocessen zo helder mogelijk te vertalen naar de mogelijkheden van de student. Cultuur Kwartier Sneek zet naast haar vaste medewerkers veel vrijwilligers in; nu de instelling ook steeds meer als opleidingsinstituut voor mbo- en hbo-studenten fungeert, verrijkt dit de kwaliteit van het werk enorm en bewijst daarmee dat cultuur op alle terreinen in het midden van samenleving staat.” Het Friesland College is blij met Cultuur Kwartier Sneek als partner. ,,Met dit convenant bezegelen wij een mooi huwelijk”, aldus Frank van Hout. ,,Cultuur Kwartier Sneek is een prachtige opleidingsplek, of het nu gaat om podiumtechniek, het organiseren van evenementen of om bar- en receptie-werkzaamheden. Door de praktijkroute komen beide partijen verder. We kunnen dus spreken van een win-winsituatie.” D’Drive, één van de scholen van het Friesland College, sluit zich graag bij die woorden aan. ,,D’Drive leidt haar studenten op tot medewerkers van de 21e eeuw”, aldus Margriet van Zonneveld (directeur D’Drive). ,,Dit betekent dat wij veel aandacht hebben voor vaardigheden als innoverend vermogen, ondernemerschap en creativiteit. De praktijk is het uitgangspunt; daar leiden wij onze studenten immers voor op. Bij Cultuur Kwartier Sneek gaan wij daar samen heel ver in. Zo kan de student in de praktijkroute het vak vanaf dag 1 op de werkvloer onder de knie krijgen en daarnaast zichzelf ontwikkelen tot medewerker van een moderne organisatie. Cultuur Kwartier Sneek is in onze praktijkroute zowel school als stagebedrijf. Studenten volgen een zo groot mogelijk deel van hun opleiding binnen het bedrijf. In de toekomst willen we de mogelijkheden van onze samenwerking verder verkennen en uitbreiden.” Het enthousiasme van beide directies wordt gedeeld door de studenten die momenteel werken en leren bij Cultuur Kwartier Sneek. Zo zegt Chantal Minks (20) dat ze ,,professioneel wordt opgeleid en anders wordt behandeld dan een stagiair.” Thomas Rienstra (19) vindt dat hij in de praktijkroute meer leert doordat hij direct met zijn vak bezig is. ,,Je werkt aan je toekomst.” Daan de Jong (20): ,,Ik werk hier in een professionele organisatie, waar ik mijn vak perfect leer.”