Volkskerstzang Sw-koor met Jannet Rienks

SNEEK - Het Súdwestkoor onder leiding van dirigent/saxofonist Jan Brens houdt zondag 17 december de traditionele Volkskerstzang in de Sneker Oosterkerk.Speciale gast is dit keer sopraan Jannet Rienks uit Deinum. Ook het Fries Blazers Ensemble is voor de vierde keer in successie van de partij.

Jannet Rienks is een bekende verschijning in de operette-scene. Zij zong solo in het theaterkoor Animato uit Leeuwarden. In 2015 speelde en zong zij in het iepenloftspul “It deiboek fan Anne Frank”, dat ook de Gouden Gurbe-publieksprijs kreeg. Tevens is zij lid van het ensemble Koarbizznizz en het Noord Nederlandse Concertkoor. Reeds eerder werkte zij mee aan concerten van Jan Brens. Het is de eerste keer, dat zij meewerkt aan kerstuitvoeringen in Sneek. Ook bij de liederen van het koor zal zij solistisch van zich laten horen.

Het bijna 8-jarige Súdwestkoor zal met orgel/piano en blazers openen met het lied “Er klinkt door dorp en stede”. Het 55 leden tellende Súdwestkoor treedt jaarlijks een 4-tal keren op in zowel de thuisbasis Oosterkerk als in andere plaatsen van Súdwest Fryslân. Men ontving diverse bekende artiesten, zoals Madeline Bell, Judith Sportel, Miranda van Kralingen en vele anderen.

Het Fries Blazers Ensemble treedt in wisselende samenstelling een 4 à 5 keer per jaar op, onder andere bij “Zingen in de Martini”te Bolsward. Uit een bestand van zo’n 45 leden wordt telkens een orkest geformeerd van 26 muzikanten in een brassband bezetting (aangevuld met twee altsaxen).

De liefhebbers van koraalachtige muziek en licht klassieke werken komen uit een 20-tal plaatsen in Friesland. Enkele “Friezen om útens” komen uit Drente en Overijssel. Op advies van wijlen oud-politieman en cornettist Douwe de Boer uit Buitenpost werd het ensemble drie jaar geleden opgericht. Brens is eveneens de muzikaal leider van dit gezelschap.

Jan Moens en Oeds Wijnsma zijn de vaste begeleiders van zijn koren. Jan Moens ontving orgellessen van de bekende organist (wijlen) Klaas Jan Mulder uit Kampen. Oeds Wijnsma studeerde piano aan het Groninger Conservatorium. Uiteraard bevat het concert een aantal samenzang-kerstliederen (6x).