Bûter Blom Balkster van het Jaar

BALK - De aanstaande Balkster van het Jaar, die bekend wordt gemaakt tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie op 11 januari vanaf 19.30 uur, ontvangt een nieuwe prijs; de bûter blom.

Plaatselijk belang Balk Vooruit is op zoek naar nominaties voor de Balkster van het Jaar en moet die voor 31 december ontvangen. Naast de nominatie graag een motivatie waarom deze inwoner van Balk zich een jaar lang Balkster van het Jaar zou mogen noemen.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in ‘t Haske te Balk op donderdag 11 januari zal de Balkster van het jaar bekend gemaakt worden. De afgelopen jaren ontving de Balkster van het jaar “de Splinter”. Een bokaal in de vorm van een splinter.

Dit jaar is er een nieuwe prijs, een speld, ontworpen door Rienk Steunenbrink uit Balk.

Deze speld is ontworpen met als basis de boterhandel waardoor Balk mede door ontstaan is en waarvan diverse elementen terug te vinden zijn op de panden in het centrum van Balk. In de boterbloem is het familiewapen van de Balkster ‘boterfamilie’ Poppes te zien, de onderkant bestaat uit een boterboor waarmee vroeger proefmonsters uit de botervaten werden genomen.