Stads- en Schepenfries op panelen in IJlst 750

IJlst - De Stichting IJlst 750 Jaar presenteert met de ‘Stads- en Schepenfries’ het verhaal over het ontstaan van IJlst in relatie tot de scheepsbouw.

Het is een van de festiviteiten van Stichting IJlst 750 Jaar  om stil te staan bij het jubeljaar waarin IJlst viert dat het 750 jaar stadsrechten heeft. In de ‘Stads- en Schepenfries’ staat de maritieme geschiedenis van de stad aan de Geeuw centraal. Een negental panelen zal, door middel van grote schilderijen, hoogtepunten uit de geschiedenis van IJlst tonen. De bezoeker wandelt op die manier letterlijk door de geschiedenis van IJlst. Van prehistorie tot heden zal het ontstaan van IJlst, de ontwikkeling van scheepstypen en het landschap worden getoond. De grote schilderijen worden begeleid door korte teksten en ‘wist u datjes’. ‘Stads- en Schepenfries’ is voor iedereen, van jong tot oud, aantrekkelijk en is gratis toegankelijk. De ‘Stads- en Schepenfries’ wordt gerealiseerd nabij het Museum Houtstad IJlst, Molen de Rat en de fontein. Er ontstaat hierdoor een mooi cultureel kwartier, waarbij de geschiedenis van IJlst tot zijn recht komt. Het hele gebied wordt opnieuw ingericht, de ‘Stads- en Schepenfries’ wordt opgenomen in de nieuw gecreëerde zichtlijn naar het museum toe. Het culturele kwartier wordt door middel van het in ere herstelde historische Sneekerpad verbonden met het stadscentrum. De schilderijen worden geschilderd door de IJlster schilder Johannes Terpstra en zijn gebaseerd op het onderzoek van Jan Tabak. Het ontwerp voor de ‘Stads- en Schepenfries’ komt van oud-IJlster Nynke Terpstra. Het project ‘Stads- en Schepenfries’ is een initiatief van, voor en door de mienskip. Er wordt samengewerkt met Museum Houtstad IJlst, Molen de Rat, de fonteincommissie en de gemeente om samen het gebied ‘de Dassenboarch’ te herwaarderen. In het voorjaar van 2018 moet de ‘Stads- en Schepenfries’ worden geopend. De ‘Stads- en Schepenfries’ als monument voor IJlst én haar bezoekers. Er zou na vijftig jaar een nieuw paneel aan toegevoegd kunnen worden, bij de viering van 800 jaar stadsrechten!