Hayo Apothekerlezing in Súdwest-Fryslân

SNEEK - Hayo Apotheker, die in 2011 de eerste burgemeester van Súdwest-Fryslân werd, blijft de komende jaren aan de gemeente verbonden dankzij een jaarlijkse lezing die zijn naam zal dragen.

De Hayo Apothekerlezing is niet alleen een cadeau aan de vertrekkend burgemeester, maar ook aan bestuurskundig Nederland, aldus Klaas Visser, die als langst zittende lid van de gemeenteraad het cadeau uitreikte. Elk najaar nodigt de Hayo Apothekerlezing iemand uit die zijn of haar visie kan geven op de ontwikkelingen in het openbaar bestuur. ,,Mei syn kennis, kunde en ynset hat Apotheker ús nije gemeente op ’e kaart set”, aldus Visser. “Wy bliuwe noed hâlden foar de kwaliteit fan it lokale bestjoer, lykas wy wend binne fan Hayo Apotheker.” Visser riep daarbij vragen op als: hoe kan de democratie worden verbeterd, hoe houd je betrokken inwoners en hoe zoeken bestuurders de goede weg in de complexe wereld van politiek, bestuur, bedrijfsleven en media. De lezing wordt vormgegeven door een driemanschap, bestaande uit dr. Linze Schaap, onderzoeker bij de Universiteit van Tilburg, dr. Kees Breed, themadirecteur lokaal bestuur bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en drs. Wouter Boonstra, die als journalist verbonden is aan Binnenlands Bestuur. Wie Apotheker opvolgt is nog niet bekend. Donderdag wordt de waarnemer benoemd die op 1 januari begint en vermoedelijk voor een periode van acht maanden aan de slag gaat. De vacature voor het burgemeesterschap van Súdwest-Fryslân wordt pas opengesteld nadat de nieuwe gemeenteraad een profielschets heeft opgesteld.