WW in Friesland daalt nog steeds

Sneek - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam ook in november verder af. Door de aanhoudende economische groei verliezen minder mensen hun baan en vinden WW’ers vaker werk. Dit is het geval in vrijwel alle sectoren. Alleen in de horeca en landbouw zorgt het beëindigen van seizoenswerk voor een tijdelijke toename van de WW.

Eind november telde Friesland 13.797 WW-uitkeringen. Dat is 4,1% van de beroepsbevolking. In november daalde de WW met 76 uitkeringen (-0,5%). Hiermee zet de dalende trend in de WW-ontwikkeling door die begin vorig jaar werd ingezet. Het aantal WW-uitkeringen nam in november af in vrijwel alle sectoren en beroepsgroepen in Friesland. Alleen vanuit de horeca en landbouw kwamen meer mensen in de WW terecht. Dit is het gevolg van het beëindigen van tijdelijke werkzaamheden na het hoogseizoen. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV 3.836 (-21,8%) minder WW-uitkeringen. In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind november uit op 336.902. Dat is 3,8% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 343.096. In de afgelopen maand daalde het aantal WW-uitkeringen landelijk met 1,8% (-6.194). De daling van de WW is in bijna alle provincies zichtbaar. Alleen in Zeeland nam de WW toe als gevolg van het beëindigen van seizoenswerk in horeca en landbouw. Een jaar eerder telde Nederland nog 409.545 WW-uitkeringen. Daarmee daalde het aantal WW-uitkeringen in Nederland op jaarbasis met 17,7% (-72.643).