Meer bezoekers in Sneker musea

SNEEK - Fries Scheepvaartmuseum verwelkomde dit jaar 28.474 bezoekers, iets meer dan in 2016. Ook het nationaal Modelspoormuseum trok meer belangstellenden.

Waar in 2016 de teller stopte bij 17.500 bezoekers, hoopt het modelspoormusuem dit jaar uit te komen op 20.300 gasten. De cijfers komen van Museumfederatie Fryslân. Volgens de eerste telling van de museumfederatie hebben de musea in Fryslân het afgelopen jaar in totaal 993.117 bezoekers ontvangen.

Met name de kinderactiviteiten werden druk bezocht. Zo was de opening van ‘Help pake en beppe de vakantie door’ in het Nationaal Modelspoormuseum Sneek zeer druk bezocht. Het museum ontving later dit jaar veel kinderen bij het Lego festijn en het Kidsproject.

Ook het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek ontving enkele honderden kinderen bij het educatieve programma dat in het teken stond van Griezelen.