Klimaatverandering en effecten Friese Landbouw

SNEEK - De Voedselwerkplaats SWF van het Netwerk Duurzame Dorpen en het Netwerk Natuurinclusieve Landbouw houden dinsdag 16 januari in Raerd een bijeenkomst met als thema ‘Klimaatverandering en de effecten voor de Friese landbouw’.

Jos Schouwenaars van het Wetterskip zal ingaan op de verwachte klimatologische ontwikkelingen en de effecten hiervan op het weer in Friesland en op de mogelijkheden voor de Friese landbouw. Tijdens de avond zal er gelegenheid zijn voor vragen en dialoog over hoe de politiek, het Wetterskip en boeren en tuinders kunnen ingaan op deze ontwikkelingen. Ook voor overige geïnteresseerden.

De avond is van 20.00 tot 21.30 uur in het kantoor van Netwerk Duurzame Dorpen aan de Buorren 28 in Raerd. Vooraf aanmelden via info@netwerkduurzamedorpen.nl