Nieuwjaarswandeling IVN door bos Gaasterland

Oudemirdum - gids en oud-boswachter Goasse Hylkema neemt belangstellenden zondag 14 januari met plezier mee voor een lange wandeltocht door het kleurige, geurige en sfeerrijke winterse bos van Gaasterland.

Tijdens deze stevige wandeling van circa 10 kilometer voert hij zijn gevolg langs de mooiste plekjes van onder andere Elfbergen, de Nijemirdumerheide, het Lycklamabos en het Starnumansbos. De wandeling start om 13.00 uur bij Bezoekerscentrum Mar en Klif, De Brink 4 in Oudemirdum en duurt circa 3 uur. Deelname is gratis en opgave is niet nodig. Gaasterlân, het op zandige hoogten (gaasten) gelegen gebied in Súdwest Fryslân, bestaat voor ongeveer 10 procent uit bos. Dat komt overeen met ruim 1000 hectare. In de 19de eeuw bleek de cultuur van eikenhakhout lonender dan kleinschalige landbouw en werden heide en de armere landbouwgronden bebost. In het begin van 20ste eeuw was het economische klimaat weer veranderd en werden de Gaasterlandse bossen op grote schaal gerooid. De gemeente kocht in 1927 een aantal bossen, waaronder o.a. Nijemirdumerheide, Lycklamabos, Bremer Wyldernis, Starnumansbos en Elfbergen, om dit natuurschoon veilig te stellen voor bevolking en toeristen. Uiteindelijk werd het beheer van de bossen een te zware last voor de gemeente en in 1976 gingen de gemeentebossen over naar Staatsbosbeheer. Het beheer is er sindsdien op gericht geweest om de natuurlijke kwaliteiten van de bossen te verbeteren. Staatsbosbeheer streeft naar het behoud van de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en het bevorderen van de recreatieve mogelijkheden. Voor zover deze randvoorwaarden het toelaten worden de bossen ook nog voor houtproductie gebruikt. Tegenwoordig spreekt men van natuurvolgend bosbeheer. Dit heeft geleid tot zeer gevarieerde bossen met onder andere eik, beuk, berk, den, spar en lariks.