Voorzitter Raad van Bestuur vertrekt bij AB Vakwerk

Sneek - Hylke van der Veen stopt per 1 augustus als voorzitter van de Raad van Bestuur van AB Vakwerk in Sneek

In een persbericht meldt AB/Vakwerk dat Van der Veen het na een periode van 5 jaar tijd vindt voor iets anders. De raad van commissarissen zegt begrip te hebben voor zijn keuze, maar betreurt het vertrek van Van der Veen ten zeerste. Voorzitter  Jorrit Jorritsma van de raad van commissarissen roemt Van der Veen om zijn passie voor het vak en zijn mensgerichte aanpak waarmee hij AB Vakwerk als dé regisseur van flexibele arbeid in de agri en food op de kaart heeft gezet. Van der Veen is een dienstverlener in hart en nieren die in staat is geweest een groot netwerk om AB Vakwerk te bouwen waardoor de organisatie nu op een stevig fundament staat. De raad van commissarissen en de ledenraad zijn hem zeer erkentelijk voor alles wat hij de organisatie gebracht heeft en zijn ervan overtuigd dat er nog een mooie toekomst voor hem in het verschiet ligt. De komende tijd zal Van der Veen zijn relaties informeren en zijn taken overdragen. De raad van commissarissen gaat zich beraden over de ontstane situatie. De zittende bestuurders Bart van Doorn (financieel directeur) en Kasper van der Molen (commercieel directeur) nemen voorlopig de taken waar. Bij zijn aanstelling eind 2012 kende AB Vakwerk een lastige periode met tegenvallende omzetten en teruglopende resultaten. In de jaren dat Van der Veen aan het roer stond, heeft hij met zijn team de organisatie binnen aanzienlijke tijd geprofessionaliseerd en het coöperatieve gedachtegoed van AB Vakwerk inhoud gegeven. De organisatie maakte een forse groeiontwikkeling door, zowel in omzet, resultaat als medewerkers. Absoluut hoogtepunt was het bereiken van een recordomzet van 120 miljoen euro in 2016 en het besluit om in datzelfde jaar voor het eerst sinds het bestaan van AB Vakwerk een deel van het resultaat terug te laten vloeien naar de leden. De wereld van werk is aan grote verandering onderhevig. Dit heeft uiteraard ook impact op AB Vakwerk. De organisatie staat voor een grote uitdaging zich aan te passen. Er ligt een heldere visie waar de organisatie naar toe moet. Van der Veen is van mening dat dit een mooi moment is om het stokje over te dragen. Van der Veen: ,,Ik heb een mooie periode gehad bij AB Vakwerk en met veel energie en plezier mijn bijdrage geleverd aan deze unieke organisatie. Het is voor mij tijd om een nieuwe weg in te slaan”.