Twintig verplaatsbare huizen in Tinga

SNEEK - Met de plaatsing van van twintig verplaatsbare woningen in de wijk Tinga in Sneek wordt dinsdag 16 januari een begin gemaakt.

De gemeente Súdwest-Fryslân en corporatie Accolade spelen hiermee in op de behoefte aan woningen voor kleine huishoudens in Sneek. Het concept is van Heijmans en heet Heijmans ONE.

In Sneek is een tekort aan woningen voor kleine huishoudens. Daarnaast hebben de gemeente Súdwest-Fryslân en Accolade samen de taak om statushouders een woning te bieden. Hierdoor ontstaat druk op de woningmarkt. Tien van de twintig woningen zijn voor statushouders, de andere tien worden ingezet voor regulier woningzoekenden. Met de twintig Heijmans ONE-woningen spelen partijen in op de marktdruk en de vraag naar kleine woningen.

Er is op dit moment vraag naar woningen voor kleine huishoudens en statushouders. Het is lastig te voorspellen of deze vraag in de toekomst blijft. Dat vraagt om flexibiliteit. Met Heijmans ONE kiezen de gemeente en Accolade voor een eigentijdse, flexibele en toekomstbestendige oplossing voor dit vraagstuk. De woningen hebben een levensduur van minimaal dertig jaar. De woningen zijn verplaatsbaar en worden in Tinga voor tien jaar geplaatst.

De ONE-woning is een compact en slim ingericht huis. De 39 vierkantemeter woonoppervlak is verdeeld over twee woonlagen. Alle benodigde faciliteiten zijn aanwezig. Zoals een keuken, badkamer, woonkamer, slaapruimte, eigen voordeur en buitenterras.

De woning is all electric. Er is geen gasaansluiting. De ecologische voetafdruk van deze woningen is veel kleiner. Het gebruikte materiaal is zo duurzaam mogelijk en grotendeels herbruikbaar. Daarmee sluiten deze Heijmans ONE-woningen naadloos aan op de visie van Accolade. De organisatie werkt volgens The Natural Step, een methode voor organisaties om volledig duurzaam te worden. Het streven naar een energieneutraal woningbezit in 2040 hoort hier ook bij.

De Heijmans ONE-woning is kant-en-klaar op het moment dat deze aankomt op de bouwplaats. Op locatie worden de begane grond en de verdieping op elkaar geplaatst. Daarna hoeven alleen riolering, water en elektra nog worden aangesloten. Het plaatsen van één woning duurt een dag.

De verhuur start binnenkort. Accolade biedt de woningen aan op haar website voor woningzoekenden. De verwachting is dat half februari alle twintig woningen worden opgeleverd.