Verplaatsing pannakooi Noorderhoek bijna klaar

Sneek - De verplaatsing van de pannakooi naar het midden van het speelveld in de Noorderhoek in Sneek is bijna klaar.

Jelte en Jacob Bosma en Ronald Dijkema van 't Faan, een bedrijf voor speeltoestellen uit Leek, waren vandaag druk in de weer om het hekwerk te herplaatsen. Daarna wordt nog een verbindingspad aangelegd. Volgende week wordt het kunstgras aangebracht en worden de puntjes op de i gezet. Daarmee komt een eind aan een lang traject van overleg tussen buurbewoners, gemeente, jeugdwerk, politie en wijkplatform. De pannakooi, die aan de rand van het grasveld lag (te) dichtbij de woningen aan de Wassenberghstraat, leverde namelijk de nodige overlast op. Voor de omwonenden groeide de metalen voetbalkooi uit tot een ’vreselijk monster’ dat garant stond voor ruzie met jongeren, kapotte spullen, misverstanden, irritaties tussen buurtbewoners en ergernissen naar de gemeente. Met de verplaatsing van de pannakooi naar het midden van het speelveld in de driehoek tussen Gysbert Japiksstraat, Wassenberghstraat en Waling Dijkstrastraat hoopt iedereen dat de rust rondom het speelveld terugkeert. De kooi is van plaats gewisseld met een klimtoestel.